FEDERATIE

VIRGA JESSE HASSELT Bisdom Hasselt

Federatienieuws Hasselt-Centrum

Federatieteam - 6 november

Donderdag 6 november komt het federatieteam samen in de dekenij vanaf 20.00 u.

Regio overleg - 5 november

Woensdag 5 november is er voor het eerst voor onze centrum regio een overleg van alle parochieteams. Steeds meer wordt duidelijk dat een samenwerking over de grenzen van de parochie heen belangrijk en noodzakelijk is. Het eerste deel van de avond voorziet een gemeenschappelijke agenda. Na de pauze is er ruimte en tijd om per parochie verder te vergaderen. We komen hiervoor samen in het ontmoetingscentrum Katarina vanaf 19.30 u.

Rouwenden nabij - 4 november

Samenkomst rouwenden nabij
Dinsdag 4 november is er de vervolgsamenkomst van het groepje ‘rouwenden nabij'. Plaats van samenkomst dekenij om 17.00 u.

Allerheiligen en Allerzielen

Met het oog op het feest van Allerheiligen en de gedachtenis van Allerzielen geven we u graag het overzicht van de eucharistievieringen in onze centrum regio. De gebedsvieringen kan u terug vinden per parochie in het overzicht per parochie.
Van harte welkom!

Afhalen kruisjes

In de verschillende parochies van onze centrum regio kunnen op de dag van Allerzielen de kruisjes van de overledenen van het afgelopen jaar worden afgehaald. De uren kan men vinden in het schema hierboven. Iedere familie krijgt nog een persoonlijke uitnodiging.

Aanvragen misintenties

Met het oog op 1 en 2 november, Allerheiligen en Allerzielen, is het goed om de mistintenties tijdig aan te vragen in onze parochies. Zo kan het ook tijdig worden doorgegeven om in het parochieblad te verschijnen. Dank hiervoor.

Samenkomst gebedsleiders uitvaartliturgie - 21 oktober

Zoals vele mensen reeds gehoord hebben is er voor het bisdom Hasselt vanaf 2015 een vernieuwde vorm van uitvaartliturgie. Om dit goed voor te bereiden komen we met de mogelijk toekomstige gebedsleiders van de uitvaart samen in de dekenij op dinsdag 21 oktober vanaf 20.00 u. Meer concrete informatie over de gang van zaken vanaf januari krijgt u van ons de komende weken.

Samenkomst werkgroep communicatie - 21 oktober

De werkgroep communicatie vergadert opnieuw in de dekenij op dinsdag 21 oktober vanaf 19.30 u.

Dekenale geloofsavond - 16 oktober

Donderdag 16 oktober was er de geloofsavond voor het decanaat Hasselt. Een mooie groep van mensen uit de verschillende parochies was aanwezig om meegenomen te worden in de tekst van de paus ‘naar buiten met de vreugde van het evangelie'. Moge dit werkjaar ons blijvend uitdagen om naar buiten te gaan en in vreugde te getuigen van ons geloof. Met dank aan de inleiders van de avond: vicaris-generaal Jaak Janssen en Ria Thaens.

Regio overleg doopselcatechese - 15 oktober

Woensdag 15 oktober komen de doopselcatechisten van de regio samen om verder te overleggen vanaf 20.00 u. in de dekenij.

Dekenaal overleg - 9 oktober

Donderdag 9 oktober komen de priesters van het dekenaat samen voor overleg in de dekenij.

Federatieteam - 7 oktober

Dinsdag 7 oktober komt het federatieteam samen in de dekenij.

Dank u wel

Rozenkrans in de oktobermaand

Een oprecht woord van dank aan de verschillende mensen die het initiatief genomen hebben om in enkele parochiekerken de rozenkrans te bidden voor de avondmis.
Moge Maria ons gebed verhoren en ons blijvend verwijzen naar haar Zoon Jezus

Oktober Mariamaand

Gedurende de maand oktober wordt het rozenhoedje gebeden:
- in de basiliek om 17.00 u. op de maandagen, woensdagen en vrijdagen;
- in Catharina om 18.00 u. op de maandagen en vrijdagen;
- in Martinus om 18.00 u. op de dinsdagen en donderdagen.
Met de moeder Gods, vertrouwend op haar machtige voorspraak, bidden we voor :
. de vele noden in kerk en wereld.,
. de wereldleiders en de wereldvrede..,
- de bekering van het menselijk hart,.
. onze gezinnen en nieuwe roepingen in de kerk.,
. onze zieken en mekaars intenties,
. onze federatie toegewijd aan Maria Virga Jesse..
en danken wij God voor " het geschenk van ons geloof" dat we "in vreugde" willen uitdragen in dit werkjaar!
Aansluitend zijn er dan de eucharistievieringen.

Succesvolle creabeurs OKRA-Limburg in De Hazelaar

Zopas organiseerde OKRA-CREA Limburg een kijk- en infodag in De Hazelaar in de Banneuxwijk. Heel wat kijklustigen schoven langs de mooie standen, waar de creativiteit hoogtij vierde. Ook bij de verschillende workshops werd het bij momenten zeer druk.
De hele beurs werd aangekleed in het thema van zee en strand, waardoor de zeeblauwe kleuren prachtig tot hun recht kwamen als decor voor de vele leuke ideeën. ...
  Lees verder in Kerk&leven nr. 42 - 15 okt. 2014

Media - 27-28 september

De invloed van de media (pers, radio, film en televisie) is enorm groot. Als christenen kunnen wij niet afwezig blijven in zo een belangrijk domein. Zowel in ons bisdom als op nationaal vlak lopen er tal van kerkelijke projecten die wij willen steunen, o.a. het Bisschoppelijk Comité voor de Media, Filmmagie (voorheen Katholieke Filmliga), Braambos (K.T.R.O.) en Leesweb (voorheen Katholiek Centrum voor Lectuur-informatie en Bibliotheekwerk). De Kerk wil via de media getuigenis afleggen van de christelijke levensvisie.
Haar aanwezigheid vraagt inzet, kwaliteit en een degelijke uitrusting. De geldelijke steun van de geloofsgemeenschap is hierbij onmisbaar. Deze collecte wordt voorgeschreven door de Belgische bisschoppen en van harte aanbevolen.

Eerste communie regio overleg - 24 september

In voorbereiding op de eerste communievieringen in 2015 komen de werkgroepen eerste communie van de centrumregio samen in de dekenij op woensdag 24 september om 20.00 u.

Opening van Hasselt kermis - 19 september

Kermisvespers: ‘frietjes en suisse'

De laatste kermiswagens hebben intussen de stad verlaten, maar de geur van de echte kermisfrieten blijft op sommige plaatsen rond het Dusartplein nog even hardnekkig hangen als die kauwgum twee weken geleden onder mijn schoen. Maar, geef toe, ons nationaal aardappelproduct kan toch zo smaken, niet? En neen, geen frietje steken: een frietje van de kermis eet je met je vingers. Ik hoorde het deken Ali Cornelissis tijdens de ‘Kermisvespers' duidelijk zeggen. En als we de zegen van de deken hebben, wie durft dan het tegendeel beweren? 
Lees verder in Kerk&leven nr. 40 - 1 okt. 2014

Henri Martens krijgt zijn typische hoed overhandigd door koster Johan. © Tony Dupont

Henri Martens krijgt zijn typische hoed overhandigd door koster Johan. © Tony Dupont

De orgeldraaister bracht sfeer tijdens de kermisvespers. © Tony Dupont

De orgeldraaister bracht sfeer tijdens de kermisvespers. © Tony Dupont

Bisdom Hasselt geeft startschot jaarthema 2014-2015

Naar buiten ... met de vreugde van het evangelie.

Op 16 en 17 september was het Hasseltse cultureel centrum, toneel voor een christelijke schattenjacht.
Een tocht die iedere gedoopte met Jezus Christus op weg wil zetten en de vreugde van de Schift wil laten stromen.
Het uitgangspunt van de avond was de pauselijke brief Evangelii Gaudium ( De vreugde van het evangelie ) waarin de paus het heeft over een gemeenschap van missionaire leerlingen en dan ook iedere gedoopte aanspoort - ondanks zijn / haar onvolmaaktheden - om naar buiten te treden en de vreugde & liefde van Jezus Christus uit te dragen.
Lees verder in Kerk&leven nr. 40 - 1 okt. 2014

Ouderavond vormselcatechese - 15 september

Maandag 15 september was er voor de centrum regio met haar zes parochies een gemeenschappelijke info/inschrijfavond voor de ouders van onze vormelingen. Vicaris-generaal Jaak Janssen nam ons het eerste stuk van de avond mee. Nadien was er uitleg per parochie. We sloten af met een mooi gebedsmoment en een drankje. Moge het voor al deze ouders en vormelingen een mooie voorbereiding zijn op hun Heilig Vormsel."

Samenkomst federatie kerk en leven - 11 september

Met het oog op de herabonnering van Kerk en Leven komen de verschillende medewerkers uit onze federatie samen in de dekenij op donderdag 11 september om 19.30 u. Samen met enkele mensen van Halewijn bekijken we de herabonnering, de opvisacties, de verdere uitbouw van het parochieblad, de abonnementsprijs, etc...

Diakenwijding - 7 september

Met grote dankbaarheid melden wij u dat mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt, Gilbert Putzeis tot permanent diaken zal wijden in de Sint-Hubertuskerk te Runkst op zondag 7 september 2014, om 11.00 u.
Samen met mijn familie en de federatie Virga Jesse Hasseltnodigen wij U van harte uit om de wijdingsplechtigheid mee te komen vieren. Uw aanwezigheid is een mooi geschenk voor ons, waarvoor onze oprechte dank. Na de viering bent U van harte welkom in het ontmoetingscentrum Runkst voor de receptie.
Gilbert en Ria Putzeis - Baens, Sint-Truidersteenweg 108, 3500 Hasselt 011 27 44 03

Begin nieuw school- en werkjaar

Wij wensen alle leerkrachten, leerlingen en studenten en alle vrijwilligers in de vele verenigingen en parochies een goede start!

Uitbreiding van de centrumregio

Uitbreiding van de centrumregio vanaf september 2014.
Wat reeds enige tijd geweten was wordt vanaf 1 september 2014 realiteit: een nieuwe indeling van de huidige regio Zuid en dit naar aanleiding van het emeritaat van pastoor Piet Moors en diaken Roger Vandebroek. Concreet betekent dit dat de parochies van Rapteringen en Wimmertingen bij de centrumregio komen. Dat zijn de parochies Sint-Quintinus, Sint-Catharina, Sint-Martinus en Heilig Hart. De parochie van Sint-Lambrechts-Herk vormt samen met de huidige regio Runkst een nieuwe regio: Runkst-Sint Lambrechts-Herk.
Lees verder in Kerk&leven nr. 36 - 3 sept. 2014

Samenkomst van het federatieteam - 28 augustus

Donderdag 28 augustus komt het federatieteam -na de vakantieonderbreking- opnieuw samen in de dekenij om 20.00 u.

“Zag u op deze dag maar de weg naar de vrede” (Lucas 19, 42)

Bron: Pieter Stevens

Toen ik tijdens een recente pelgrimage Jeruzalem bezocht en vanop een van de vele prachtige panoramische punten de stad overschouwde, werd ik diep ontroerd door een eenvoudige vaststelling. De Klaagmuur, de Al-Aqsamoskee en de Heilig Grafkerk liggen op luttele honderden meters van elkaar verwijderd. Onze heilige sites liggen naast en boven en onder elkaar. In Jeruzalem zijn joden, christenen en moslims letterlijk buren.. ...
Lees verder in Kerk&leven nr. 35 - 27 aug. 2014

Het nieuwe werk- en schooljaar

Met deze uitgave van Kerk en Leven staan we aan de vooravond van het nieuwe werk en schooljaar. Hopelijk heeft de vakantie deugd gedaan! Een nieuw jaar werkjaar ligt voor ons met daarin ongetwijfeld opnieuw heel wat uitdagingen. Vanaf volgende week krijgt onze centrumregio en dus ook het parochieblad 2 parochies erbij: de parochie van Rapteringen en Wimmertingen. Zij zullen deel uitmaken van onze regio. Volgende week geven we nog wat meer info omtrent de uitbreiding van onze regio. Natuurlijk ook een heel fijn schooljaar gewenst aan alle studenten en leerkrachten.

Doopsels in de centrumregio vanaf september

Enige tijd geleden zijn we met de doopselcatechisten van de centrumregio samengekomen. In feite was het de eerste keer dat we dit deden. Een avond vol uitwisseling over de manier van werken in de parochies, elkaar beter leren kennen en zien dat we met hetzelfde bezig zijn. Samen hebben we ook naar de toekomst gekeken: hoe kunnen we beter samenwerken, ons aanbod gemeenschappelijk maken en ook heel praktisch naar de toekomst: waar en wanneer gaan we dopen in de kerken van het centrum. Een aantal dingen worden bij de volgende samenkomst besproken. Wel was er een akkoord om een realistische planning te maken omtrent het doopschema, september 2014. Deze regel werd gehanteerd: in de kathedraal wordt er maandelijks gedoopt (met uitzondering van enkele keren per jaar), in de andere parochies van de binnenstad met een beurtrol. Deze nieuwe regeling vergt een aanpassing van de gewoonte maar brengt ook nieuwe mogelijkheden van samenwerking mee. Doopselaanvragen voor de centrumregio gebeuren via deken Ali Cornelissis, ali.cornelissis@skynet.be of 011 26 05 50.

 Voor het schema met de concrete data zie:  Doopsels