FEDERATIE

VIRGA JESSE HASSELT Bisdom Hasselt

Federatienieuws Hasselt-Centrum

“Zag u op deze dag maar de weg naar de vrede” (Lucas 19, 42)

Bron: Pieter Stevens

Toen ik tijdens een recente pelgrimage Jeruzalem bezocht en vanop een van de vele prachtige panoramische punten de stad overschouwde, werd ik diep ontroerd door een eenvoudige vaststelling. De Klaagmuur, de Al-Aqsamoskee en de Heilig Grafkerk liggen op luttele honderden meters van elkaar verwijderd. Onze heilige sites liggen naast en boven en onder elkaar. In Jeruzalem zijn joden, christenen en moslims letterlijk buren.. ...
Lees verder in Kerk&leven nr. 35 - 27 aug. 2014

Het nieuwe werk- en schooljaar

Met deze uitgave van Kerk en Leven staan we aan de vooravond van het nieuwe werk en schooljaar. Hopelijk heeft de vakantie deugd gedaan! Een nieuw jaar werkjaar ligt voor ons met daarin ongetwijfeld opnieuw heel wat uitdagingen. Vanaf volgende week krijgt onze centrumregio en dus ook het parochieblad 2 parochies erbij: de parochie van Rapteringen en Wimmertingen. Zij zullen deel uitmaken van onze regio. Volgende week geven we nog wat meer info omtrent de uitbreiding van onze regio. Natuurlijk ook een heel fijn schooljaar gewenst aan alle studenten en leerkrachten.

Marialegioen op Pukkelpop - 16 augustus

De oogst is groot maar werklieden zijn er weinig.(Mt. 9,38)
Op zaterdag 16 augustus, de laatste dag van het driedaags muziekfestival Pukkelpop in Kiewit, wil ook het Marialegioen van zich laten horen. „Men zegt wel eens: ‘Als Mozes niet naar de berg komt, moet de berg naar Mozes gaan'. In dit geval: Als de jongeren niet naar God komen, zal God- via ons - naar hen gaan", zegt diaken Peter Vandebroek.
Het Marialegioen is daarom op zoek naar mensen die willen getuigen over de Blijde Boodschap. „God in ons leven, het echte geluk", klinkt het. „We gaan jongeren aanspreken op de straat vóór het terrein van Pukkelpop: dat gebeurt door groepjes van twee personen die contacten leggen met de jongeren. Elke ontmoeting is een uitzonderlijke gelegenheid, een kans die ons wordt gegeven om de jongeren te spreken over God.
Daarnaast zoeken we nog mensen die willen meewerken aan een kleine stand met wat geestelijke lectuur en informatie. De stand is een trefpunt waar de jongeren ons kunnen vinden. En ten slotte is er ook de aanbidding in de weekkapel van de kerk van Kiewit, met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament."
Wie op zaterdag 16 augustus van 09.00 u. tot 17.00 u. wil helpen, kan terecht bij diaken Peter Vandebroek, 0497 44 04 56.

Zaden van het woord

Beste vrienden,
Van ganser harte danken wij u voor uw aanwezigheid en hulp (op velerlei wijzen) bij onze vorige missiedag die zeer welkom was. Dankzij u, kunnen we onze missies met de armen steunen: de hele opbrengst zal naar Brazilië gestuurd worden. Het was een vreugde om met u op deze manier samen te evangeliseren!
U en al uw dierbaren kunnen rekenen op onze bijzondere aandacht in onze gemeenschappelijke gebed. Moge God u overvloedig zegenen!
Gemeenschap ‘Zaden van het Woord'
Met vriendelijke groeten
Zr. Isabel
Zaden van het Woord
Minderbroedersstraat 19
B-3500 HASSELT
Telefoon: + 32 11 29 00 54
GSM : +32 4 88 90 62 28

Doopsels in de centrumregio vanaf september

Enige tijd geleden zijn we met de doopselcatechisten van de centrumregio samengekomen. In feite was het de eerste keer dat we dit deden. Een avond vol uitwisseling over de manier van werken in de parochies, elkaar beter leren kennen en zien dat we met hetzelfde bezig zijn. Samen hebben we ook naar de toekomst gekeken: hoe kunnen we beter samenwerken, ons aanbod gemeenschappelijk maken en ook heel praktisch naar de toekomst: waar en wanneer gaan we dopen in de kerken van het centrum. Een aantal dingen worden bij de volgende samenkomst besproken. Wel was er een akkoord om een realistische planning te maken omtrent het doopschema, september 2014. Deze regel werd gehanteerd: in de kathedraal wordt er maandelijks gedoopt (met uitzondering van enkele keren per jaar), in de andere parochies van de binnenstad met een beurtrol. Deze nieuwe regeling vergt een aanpassing van de gewoonte maar brengt ook nieuwe mogelijkheden van samenwerking mee. Doopselaanvragen voor de centrumregio gebeuren via deken Ali Cornelissis, ali.cornelissis@skynet.be of 011 26 05 50.

 Voor het schema met de concrete data zie:  Doopsels