FEDERATIE

VIRGA JESSE HASSELT Bisdom Hasselt

Federatienieuws Hasselt-Centrum

Bedevaart naar Banneux - 27 augustus

Dekenale bedevaart Banneux.
Op bezoek bij de Maagd der Armen in Banneux

Elke oprechte bedevaart herinnert ons eraan dat wij op weg zijn naar de Heer en moet ons de gelegenheid bieden dieper na te denken over onze levenstocht en onze eindbestemming. En wanneer we dan vaststellen hoe diep de bedevaart geworteld is in heel de traditie van de H. Schrift, dan gaan we ook begrijpen waarom Maria ons op sommige plaatsen speciaal daartoe heeft willen uitnodigen. Wie kan ons beter zeggen hoe evangelisch en heilzaam het is biddend de weg van de Heer op te gaan, samen met anderen. Zij is een wegwijzer naar God.
Daarom organiseren we voor het tweede opeenvolgende jaar een dekenale bedevaart naar Maria in Banneux, om er te bidden en er steun en bemoediging te zoeken. Iedereen is hartelijk uitgenodigd. Jongeren en kinderen kunnen zo de vakantie zinvol afsluiten.
Dit jaar zal de dekenale bedevaart naar Banneux plaatsvinden op donderdag 27 augustus.
De bedevaarders worden opgehaald in de parochies vanaf 08.00 u. (in de weekendvieringen van 22-23 augustus wordt het juiste opstapuur meegedeeld).
Om 11.00 u. vieren we de eucharistie.
Om 13.30 u. is er de kans om de DVD-voorstelling over de verschijningen en de boodschap van Banneux bij te wonen.
Om 14.00 u. hebt u de keuze tussen de geleide kruisweg van het dekenaat, de persoonlijke rozenkrans, de stille aanbidding of iets anders naar eigen keuze. Ook is er biechtgelegenheid van 14.00 u. tot 16.00 u.
Om 15.00 u. is er lof en ziekenzegen in de grote kerk.
Om 16.30 u. vertrekken we huiswaarts, zodat iedereen rond 17.30 u. terug is in de thuisparochie.
Inschrijven kan bij uw plaatselijke verantwoordelijke tot en met zondag 16 augustus, aan de hand van bijgevoegde inschrijvingsstrook.
De prijs voor de autobus bedraagt 15 € voor volwassenen; kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen gratis mee.
In de deelnameprijs is voor elke deelnemer een bedevaartboekje inbegrepen, met teksten en liederen voor in de bus en voor de eucharistieviering.
U kunt natuurlijk ook met eigen vervoer naar Banneux komen. Indien u in dat geval een boekje wilt voor de eucharistieviering, kunt u dat eveneens laten weten bij de inschrijving per e-mail aan bedevaarten.dekenaat.hasselt@gmail.com of op de parochiesecretariaten.

Vernieuwde doopselpastoraal

Vanaf oktober 2015 zal er voor de centrum regio een vernieuwde doopselpastoraal beginnen. Twee groten lijnen hierin: de doopsels zullen in regel gemeenschappelijk gebeuren én er zal een voorbereidende avond gehouden worden voor de ouders. Hiermee sluiten we aan bij een werkwijze die reeds op vele plaatsten gehanteerd wordt. We zijn ervan overtuigd hiermee een belangrijke stap te zetten in een verdere, goede doopselpastoraal. De folder zal in de kerken verspreid worden.

Aanvragen misintenties

Met het oog op de grote vakantie willen we u vragen om misintenties tijdig aan te vragen. Zo kunnen ze ook tijdig verschijnen in het parochieblad, Kerk en Leven. Met dank!

The sound of England

Free concert in the basilica on thursday 16th july at 19.00 h. featuring St. Edmundsbury male voice choir, soloist David Sadler
St. Edmundsbury MVC is a choir based in Bury St. Edmunds, Suffolk, England.
To hear and to find out further information about the choir please visit their web site on
www.semvc.com
The choir will also be giving a thirty minute recital in the cathedral at 10.30 h. on Friday 17th July
There will be a retiring collection for the poor of the city through the people of Sin-Vincentius.

Regio overleg vormselcatechese - 18 juni

Donderdag 18 juni komen de vormselcatechisten van de centrumregio samen om het afgelopen jaar te evalueren en de het komende werkjaar voor te bereiden. We komen samen in de dekenij vanaf 19.30 u.

Lezing - 10 juni

De Hasseltse Sacramentsbroederschap nodigt graag alle geïnteresseerden uit op de lezing door Mgr. J-P Delville, bisschop van Luik, over "De Heilige Juliana en het ontstaan van Sacramentsdag".
Deze lezing gaat door op woensdag 10 juni om 20.00 u. in de Sint-Quintinuskathedraal te Hasselt.
Aansluitend is er een ontmoeting met receptie op de dekenij.

Sacramentsviering kathedraal - 4 juni

Donderdag 4 juni is er in de kathedraal om 19.30 u. de viering van sacramentsdag, waarin onze bisschop zal voorgaan. Alle parochies van het bisdom zijn uitgenodigd maar zeker de parochies van Hasselt. We hopen op een talrijke deelname aan deze mooie viering.
Hartelijk welkom!

Federatieteam - 3 juni

Het overleg van juni gaat door op woensdag 3 juni vanaf 20.00 u. in de dekenij.

Regio overleg - 27 mei

Woensdag 27 mei om 19.30 u. is er een regio overleg voor alle teamleden van de centrumregio. We evalueren de afgelopen tijd en maken afspraken voor volgend werkjaar. Plaats van samenkomen: Ontmoetingscentrum St.-Katarina.

Uitnodiging federatief beraad - 21 mei

Aan de medewerkers van de parochies binnen onze federatie Virga Jesse
Donderdag 21 mei vanaf 19.30 u. is er voor onze federatie een federatief beraad. Die avond willen we kennismaken met de tekst van onze bisschop omtrent de groei naar pastorale eenheden. Een belangrijk gegeven binnen de toekomst van onze pastoraal. We komen samen in het Ontmoetingscentrum Katarina.
We eindigen de avond om 22.00 u. met een glaasje.
Hartelijk welkom!
Namens het federatieteam
Ali Cornelissis, deken.

Hemelvaartsvieringen binnen onze regio - 13-14 mei

Graag nodigen we u uit om het feest van Ons Heer Hemelvaart te vieren binnen onze regio. We geven u hieronder een overzicht van de vieringen. Veertig dagen na Pasen vieren we met blijdschap hoe de Heer opstijgt naar de Vader en daar voor ons ten beste spreekt.
Van harte welkom!

TV-mis vanuit de kathedraal - 10 mei

Zondag 10 mei is er vanuit de kathedraal de volgende rechtstreeks tv-mis om 10.00 u. Deze keer zal het Kathedraalkoor de eucharistieviering verzorgen. Hou er rekening mee dat er die zondag om 10.00 u. geen mis is in de basiliek.
Wel nodigen we graag veel mensen uit om deel te nemen aan de mis van 10.00 u. in de kathedraal.

Meibedevaart - 4 mei

Maandag 4 mei is er de jaarlijkse meibedevaart naar de Virga Jesse. Vertrek is om 19.30 u. in de kathedraal op weg naar de basiliek. Dit is het parcours: Vismarkt, Fruitmarkt, Aldestraat, Zwanestraat, Lombaardstraat, Schrijnwerkerstraat, Minderbroederstraat, Demerstraat, Hoogstraat, Kapelstraat, Grote Markt, Kapelstraat. Bij slecht weer is er een ingekorte route.
Aansluitend is er een glaasje op het plein voor de basiliek. Zeker noteren in de agenda en hartelijk welkom om samen de Virga Jesse te eren!

Regio overleg doopsel - 29 april

Woensdag 29 april is er een volgend overlegmoment voor de doopselcatechisten van de centrum regio vanaf 20.00 u. in de dekenij.

Overleg priesters en diakens - 22 april

Woensdag 22 april is er een volgend overlegmoment voor priesters en diakens in de dekenij vanaf 14.00 u.

Kerkentocht Eupen - 14 april

Dinsdag 14 april reisden we met 110 personen naar Eupen. Een eerste halte werd gehouden in de Sint Niklaaskerk voor de eucharistie. Na afloop was er de uiterst verzorgde broodmaaltijd aan de afdamming van de Vesder. Met veel zon reisden we terug naar Eupen stad voor de vespers in de Kloosterkerk. We sloten de dag af met een ingetogen moment op het Amerikaans kerkhof Henri Chapelle. Door de file waren we wat later terug in Hasselt maar het was een heel geslaagde dag. Dank aan alle deelnemers en alle voorbereidende handen. Heel graag tot volgende jaar!

Mandatering gebedsleiders uitvaartliturgie

Sinds 1 maart werden voor onze centrumregio 3 mensen door de bisschop gemandateerd als voorganger in de uitvaarliturgie. Het gaat om Chris Cilissen, Paul Thoelen en Nelly Palmans. Zij zullen in samenwerking met de priesters en diakens voorgaan in de uitvaartliturgie wanneer dit nodig is. We wensen hen veel succes in deze belangrijke taak in de uitvaartliturgie.

Vormselviering binnen de centrum regio

De paastijd is de tijd van het toedienen van het heilig vormsel. We geven u graag de data en de vormheren.
*parochie Sint-Martinus en Sint-Catharina zondag 19 april om 09.00 u: E.H. Jan Vandervelpen
*parochie Heilig Hart zondag 29 april om 11.30 u: kanunnik Ali Cornelissis, deken van Hasselt
*parochie Rapertingen en Wimmertingen zondag 10 mei om 11.30 u. : kanunnik Bart Coenegrachts, deken van Bree
*Kathedrale parochie Sint-Quintinus en Onze Lieve Vrouw zondag 24 mei om 11.00 u.: kanunnik Karel D'Huys, vicaris-generaal.
We vragen uw gebed in deze voorbereidingstijd voor de vormelingen.

Paasmaandag - 6 april

Maandag 6 april is er een eucharistieviering om:
- 10.30 u. in de Catharinakerk en om
- 11.00 u. in de kathedraal

Chrismaviering - 1 april

Woensdag 1 april gaat onze bisschop voor in chrismaviering in de kathedraal om 19.30 u.
Iedereen hartelijk welkom!

Palmzondag en de Goede Week

Het begin van de Goede Week nadert. Mogen we met velen deze bijzondere week beginnen. In het overzicht kan u de vieringen vinden binnen onze centrum regio.


 

Biechtgelegenheid in de kathedraal

Naar aanleiding van het feest van Pasen is er in de kathedraal de jaarlijkse boete/biechtviering op maandag 30 maart om 19.30 u.
Zaterdag 4 april is er private biechtgelegenheid van 14.00 u. tot 17.00 u.
Tussen 14.00 u. en 16.00 u. hoort kanunnik Hans Tercic, penitentier, biecht.
Tussen 15.00 u. en 17.00 u. hoort onze bisschop Mgr. Hoogmartens biecht.

Doopsel eerste communicantjes - 28 maart

Zaterdag 28 maart was er voor onze centrum regio de gemeenschappelijke doopselviering van de eerste communicantjes in de kathedraal naar aanleiding van hun eerste communie. Zes kindjes werden gedoopt en zagen er stralend uit! Een volgende stap in voorbereiding van hun eerste communie binnenkort.
Proficiat!

Verkoop van narcissen - 21-22 maart

In het weekend van 21 en 22 maart bieden onze kerken uit de centrum regio u narcissen te koop aan ten voordele van Broederlijk Delen. Een mooi potje voor de prijs van 6 euro.

Palmtakjes gevraagd

Met het oog op Palmzondag 29 maart zijn onze kosters op zoek naar palmtakjes. Mogen we u vragen om met hen contact op te nemen als u ons palmtakjes kan bezorgen? Hartelijk dank!

Gezinsnamiddag - 21 maart

Zaterdag 21 maart was er voor onze federatie een gezinsmiddag voor ouders, eerste communicantjes en vormelingen. Een onverwacht succes! Een boeiende middag rond het verhaal van Jozef, de dromenkoning. Zo hebben we samen een volgende stap gezet in onze voorbereiding op eerste communie of heilig vormsel. Met dank aan de leden van het federatieteam voor de ondersteuning.

Eucharistieviering voor jongeren

"Wij mogen ons leven niet van de eucharistie scheiden.
Op het moment dat we het toch doen, breekt er iets.
De eucharistie is meer dan alleen het ontvangen;
zij stilt ook de honger van Christus.
Hij zegt: ‘Kom tot mij!'
Hij hongert naar zielen." (Moeder Teresa)

De jongerengroep ‘School van Gods Woord' zal op 13 maart om 19.00 u. samenkomen voor een eucharistieviering met Ali Cornelissis (deken van Hasselt). Deze viering zal plaats vinden in het huis van de gemeenschap ‘Zaden van het Woord' (Minderbroedersstraat 19 te Hasselt). Na de viering hebben wij een gezellig moment om te praten rond een hapje en een drankje. Wie wil, mag een hapje of drankje meebrengen om met de anderen te delen. Alle jongeren zijn van harte uitgenodigd.
Gelieve telefonisch of via e-mail een seintje te geven als je komt.
Info en contact: 011 29 00 54 of zaden.hasselt@gmail.com.
Aarzel niet om deze uitnodiging door te geven aan je vrienden of vriendinnen.

Aanbiddingsmomenten - 13-14 maart

Naar aanleiding van de dag van het religieuze leven

Naar aanleiding van het jaar van het religieuze leven dat dit jaar gehouden wordt zullen ook in Hasselt op voorstel van onze bisschop enkele aanbiddingsmomenten gehouden worden. Op vrijdag 13 maart zal het Heilig Sacrament uitgesteld worden in de basiliek van de Virga Jesse tussen 10.00 u. en 12.00 u. Ook de aanbidding op zaterdag 14 maart tussen 16.00 u. en 17.00 u. staat in ditzelfde teken. We willen de Heer danken omwille van het getuigenis en engagement van religieuzen wereldwijd en tegelijk bidden om nieuwe arbeiders voor de oogst. De aanbiddingsmomenten zullen verzorgd worden door de zusters van de Zaden van het Woord. Heel hartelijk welkom om in zijn geheel of gedeeltelijk mee te bidden.

Oplegging kruisjes vormelingen - 1 maart

Zondag 1 maart om 10.30 u. ontvangen de vormelingen van onze centrum regio gemeenschappelijk hun vormselkruisje. De viering gaat door in de Catharinakerk. Mogen we uw gebed vragen voor deze grote groep van jonge mensen die op weg zijn naar hun heilig vormsel?

Doopselcatechese - 28 februari

Vanuit de regio werkgroep doopselcatechese is de idee ontstaan om voor de kinderen die dit jaar hun eerste communie doen maar nog niet gedoopt zijn, een gemeenschappelijke voorbereiding hiervoor te doen. Dit voor de 6 parochies van de centrum regio. Drie zaterdagen en dit vanaf 28 februari (telkens een uurtje) komen we samen om hen voor te bereiden. Het gemeenschappelijke doopsel gaat door in de kathedraal op zaterdag 28 maart om 14.00 u. Mogen we uw gebed vragen voor dit initiatief?

Verloofdenontmoeting - 28 februari

Zaterdag 28 februari verzamelden 20 koppels als voorbereiding op het kerkelijke trouw dit jaar. Heel veel verwachting en enthousiasme. Samen eten, spreken, bidden, gezellig afsluiten, elkaar leren kennen. Tinteling in de ogen, warmte in het hart.
Met dank aan de werkgroep die alles mee in goede banen heeft geleid. We bereiden ons alvast voor op volgend jaar!

Samenkomst federatieteam - 26 februari

Donderdag 26 februari komt het federatieteam samen in de dekenij vanaf 20.00 u.

Pelgrimswandeling - 21 februari

Pelgrimswandeling bij het begin van de 40-dagentijd op zaterdag 21 februari 2015 met als thema ‘Een stem in de woestijn'
De diocesane werkgroep Pelgrimspastoraal i.s.m. het dekenaat Hasselt en de federatie Zolder organiseert een tocht die ons wil helpen om de veertigdagentijd in te stappen.
De woestijn, de pelgrimswandeling, biedt je luisterplaatsen
De schoonheid van de natuur, de stilte, de verbondenheid met elkaar, ... het doet je nadenken: door welke stem laat ik me raken en welke stem laat ik links liggen?
Maar het nodigt je ook uit te luisteren naar de diepste (S)stem in jou, die je de weg wijst...
Er is een tocht van ca. 15 km: van Herkenrode naar de Kluis van Bolderberg en terug; en een korte tocht van 6 km in en rond Herkenrode.
PRAKTISCH
Voor de auto's is er plaats op de grote parking van de Herkenrodesite, Herkenrodeabdij 4, 3511 Kuringen-Hasselt.
**Voor de tocht van 15 km: Herkenrode - Bolderberg - Herkenrode verzamelen we tussen 9.30 u. en 10.00 u. aan het poortgebouw van de abdij van Herkenrode. We eindigen in de kerk van de abdij omstreeks 15.30 u. Naargelang we toekomen vormen we groepen van 20 à 25 personen en vertrekken. We brengen onze picknick mee die we ‘s middags gebruiken in de parochiezaal van Bolderberg (drank kan ter plaatse worden gekocht).
**Voor de korte tocht van 6 km vertrekken we om 13.15 u. bij het poortgebouw. We eindigen samen met de andere groepen omstreeks 15u30. We eindigen allen samen met een kort bezinningsmoment in de kerk van Abdij Herkenrode.
Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig. En... weer of geen weer, de tocht gaat door!
VOOR VERDERE INFORMATIE
Cécile en Fons Cuypers-Rutten: 089/36.36.78 fons.cuypers@telenet.be Inge Bams: 0494 42 22 65 - wiminge1@telenet.be

Aswoensdag 18 februari 2015

Samenkomst vrijgestelden dekenaat Hasselt-Tongeren-Vlijtingen

Donderdag 12 februari komen de vrijgestelden (benoemde priesters /diakens/ parochieassistenten) van de bovenvermelde dekenaten samen in de dekenij van Hasselt voor een middag rond ‘uitdagen in de pastoraal'. We komen samen vanaf 14.00 u.

Dag van het religieuze leven 1 februari

Zoals elk jaar, sinds het jaar 2000, ontmoeten de Apostolische Religieuzen
van ons bisdom, paters, broeders en zusters elkaar voor een
gebedsdienst en een ontmoeting naar aanleiding van de ‘Dag van het
religieuze leven' op 2 februari.
De kerk heeft Lichtmis uitgekozen om de aandacht te vestigen op het
godgewijde leven. De viering van de ‘Opdracht van Jezus in de tempel'
is een gelegenheid om biddend stil te staan bij de toewijding aan God en
aan de mensen.
Het jaar 2015 werd door paus Franciscus uitgeroepen tot het ‘Jaar van
het godgewijde leven'.
De gebedsviering vindt dit jaar plaats op zondag 1 februari om 15.00 u.
in de kerk van het Heilig Kruis, Kruisherenlaan 29 te Runkst-Hasselt.
Deze gebedsviering wordt voorgegaan door Mgr. Patrick Hoogmartens.
Iedereen is van harte welkom. We zijn ook blij dat er ieder jaar meer
leken zich aansluiten bij deze gebedsdienst.

Federatieteam - 27 januari

Donderdag 27 januari is er opnieuw federatieteam in de dekenij vanaf 20.00 u.

Naamopgave eerste communicantjes - 24 januari

De maand januari is de tijd voor een eerste instapviering voor de eerste communicantjes. Catharina beet de spits af op zaterdag 10 januari. De kathedraalparochie en Martinus kwamen aan bod op zondag 18 januari. Rapertingen/Wimmertingen sluiten af op zaterdag 24 januari. Voor de Heilig Hartparochie wordt de datum nog vastgelegd.
Via deze weg aan alle communicantjes en hun ouders een mooie voorbereiding op de grote dag!

Op weg naar pastorale eenheden - 22 januari

Het parochielandschap staat niet stil. We worden uitgenodigd om na te denken over de vorming van pastorale eenheden. Voor het dekenaat Hasselt is er hiervoor een vormingsavond op donderdag 22 januari om 19.30 u. in het pastoraal centrum en dit voor de teamleden van het federatieteam.
Mogen we vragen om deze avond in gebed te dragen.

Bidweek voor de eenheid - 21 januari

Op woensdag 21 januari om 19.30 u. is er de jaarlijkse gebedsavond voor de eenheid tussen de christenen. Aansluitend is er een glaasje in de dekenij.
Hartelijk welkom allemaal!

Regio overleg - 14 januari

Woensdag 14 januari vanaf 19.30 u. is er voor onze centrum regio een regio overleg. We evalueren de kersttijd en kijken vooruit naar ....de veertigdagentijd en Pasen.

TV-mis - 4 januari

Beste koordirigent,
Beste koorzanger,
Op zondag 4 januari 2015 zal de tv-mis in Vlaanderen en Nederland rechtstreeks worden uitgezonden vanuit onze Sint-Quintinuskathedraal. Om de liturgie met de nodige luister te verzorgen en de samenzang optimaal te ondersteunen willen we graag beroep doen op u. Samen met de andere koren uit de parochiefederatie Virga Jesse Hasselt zullen we één groot federatiekoor vormen. Ook de andere aspecten van de eucharistieviering worden gedragen door medewerkers van de verschillende parochies van onze federatie.
We voorzien twee repetities met het voltallige federatiekoor in de kathedraal:
Zaterdag 20 december 2014, van 14.00 u. tot 16.00 u.
Zaterdag 27 december 2014, van 14.00 u. tot 16.00 u.
Zaterdag 3 januari 2014: algemene repetitie met de regisseur en cameraploeg
Het zou goed zijn mocht u in uw repetitieplanning alvast volgende gezangen kunnen opnemen, zodat er tijdens de gemeenschappelijke repetities volop kan gewerkt worden aan interpretatie en samenzang:
• Nederlandstalige Kyriale ZJ 42 (M. Van den Broeck)
• Ecce advenit Dominator Dominus
(gregoriaanse introïtus voor Openbaring des Heren)
-> enkel voor mannenensemble
Hebt u interesse om mee te werken aan dit mooie project - of hebt nu nog vragen - neemt u dan zo gauw mogelijk contact op.
Pieter Stevens
Cantor Sint-Quintinuskathedraal
e-mail: pieterstevens@hotmail.com
gsm: 0474 38 79 21

Collecte - 3 en 4 januari

Collecte voor de Kerk in Centraal - Afrika.
Deze collecte werd vastgesteld door de Belgische bisschoppen omdat onze kerk de zusterkerken in Congo, Burundi en Rwanda ondersteunt in de moeilijke tijden die zij doormaken. Vandaag gaat deze verkondiging verder doorheen de plaatselijke kerken en met heel wat zorgzame christenen. Met deze collecte willen wij de bisdommen en parochies ginder niet in de steek laten. Onze steun helpt hen te overleven.

Regiovieringen - 26 december en 1 januari

Tweede kerstdag 26 december en nieuwjaarsdag 1 januari is er voor de centrumregio telkens één eucharistieviering in de kathedraal en dit om 11.00 u.
Iedereen welkom om samen eucharistie te vieren.

Biechtgelegenheid kathedraal - 24 december

Woensdag 24 december is er biechtgelegenheid in de kathedraal.
Tussen 14.00 u. en 16.00 u. hoort kanunnik Hans Tercic, penitentier, biecht.
Tussen 15.00 u. en 17.00 u. hoort de bisschop Mgr. Hoogmartens biecht.
Laten we deze momenten van verzoening gebruiken op weg naar kerstmis.

Het vredeslicht uit Betlehem - 16 december

Vanaf dinsdag 16 december in de kerk van Godsheide. De kerk is elke dag open van 09.00 u. tot 17.00 u.
Dit licht wordt elk jaar opnieuw in geboortegrot in Bethlehem ontstoken. Met het vliegtuig wordt het naar Wenen gebracht, en van daar uit vertrekt het met de trein naar alle landen van Europa om er de boodschap "vrede voor alle mensen die van goede wil zijn" te verkondigen.
Met deze actie willen we een teken stellen: een symbool voor tolerantie een aanvaarding van alle mensen op deze aarde. Je bent van harte welkom om het licht te komen halen en om zo de vredesboodschap van Kerstmis ook thuis te laten stralen. Kaarsjes worden voorzien in de kerk.

Inspirende samenkomsten - 17 en 19 november

De vorige week waren er enkele belangrijke en boeiende samenkomsten. Voor de centrumregio was er de gemeenschappelijke info/inschrijvavond voor de eerste communie. Meer dan 100 mama's en papa's waren samengekomen om na te denken, te bidden en elkaar te ontmoeten. Daarnaast was er het federatief beraad rond het thema van de uitvaartpastoraal vanaf 2015. Een serene avond met aanwezigheid van alle parochies, waarin ook uitdrukkelijk gesproken werd over het belang van nabijheid na het overlijden. Gerda Linssen nam ons hierover mee op weg. Zo bouwen we samen verder aan onze weg ten dienste van onze gemeenschappen.

Inschrijfavond eerste communie

Inschrijfavond eerste communie

Federatief beraad uitvaartpastoraal

Federatief beraad uitvaartpastoraal

Uitvaartliturgie vanaf 2015

Federatief beraad - 19 november

Woensdag 19 november om 20.00 u. is er in het Ontmoetingscentum Katarina een federatief beraad voor onze federatie. Op de agenda staat de bespreking en toelichting van de vernieuwde vorm van uitvaartliturgie in onze federatie en dit vanaf januari 2015. Welkom zijn alle parochieteams maar ook alle andere geïnteresseerden zijn welkom.

Info/inschrijfavond eerste communie - 17 november

Beste ouders,
Over enkele maanden kan het voor jullie zoon of dochter een belangrijke dag zijn. In de verschillende parochies immers wordt er dan de eerste communieviering gehouden. Deze eerste communieviering is uiteraard een dag van feest...maar het is meer dan dit. Samen met de school, de parochie en jullie als ouders willen we hen echt voorbereiden op de ontmoeting met Jezus.
Opdat deze voorbereiding goed zou verlopen nodigen wij jullie uit op een gemeenschappelijke info/inschrijfavond voor deze eerste communie. Opnieuw slaan we als scholen/parochies de handen in elkaar voor deze avond. Wij... dat zijn: de Heilig Hartparochie, de Sint-Martinusparochie, de Sint-Catharinaparochie, de Sint-Quintinusparochie, de parochie van Rapertingen en Wimmertingen.
Hoe ziet de avond eruit?
De avond gaat door op maandag 17 november in het Ontmoetingscentrum Katarina, N. Cleynaertslaan, Hasselt.
We beginnen om 20.00 u. met een inhoudelijk gedeelte.
Rond 20.45 u. is er een pauze met drankje.
Rond 21.00 u. verdelen we ons per parochie/school om daar dan een aantal praktische elementen te overlopen. We proberen af te ronden rond 21.30 u.
Om alles vlot te laten verlopen bij de inschrijving die avond willen we u vragen om bijgaand inschrijfformulier thuis al te overlopen. Naast de gebruikelijke gegevens willen we bijzondere aandacht vragen voor de doopdatum én parochiekerk waar dit doopsel werd toegediend. Het trouwboekje kan een mogelijke vindplaats zijn of een kaartje dat u op dat dag van het doopsel werd gegeven. Voor de kinderen die nog niet gedoopt zijn voorzien we dit jaar een klein voorbereidend traject. Meer info volgt op de avond zelf.
We hopen van harte u met velen te mogen ontmoeten die avond.
Namens allen die in onze parochies en scholen betrokken zijn bij de eerste communie.
A. Cornelissis, deken Hasselt
Vismarkt 15/4, 3500 Hasselt
ali.cornelissis@skynet.be 011 26 05 50

Te Deum - 15 november

Zaterdag 15 november vieren we koningsdag. Die dag is er in de kathedraal een plechtig Te Deum, waarin onze bisschop voorgaat om 11.00 u.
Iedereen van harte welkom!

Collecte opleiding priesters en diakens - 15-16 november

Collecte voor de opleiding van de priesters, diakens en leken in deze tijd.
De vorming van priesters, diakens en leken is van levensbelang voor de toekomst van de Kerk. Een priesteropleiding in ons bisdom Hasselt duurt 7 jaar (5j studie en 2j stage)
Steeds belangrijker wordt de opleiding, vorming en begeleiding van diakens, parochieassistenten, pastorale animatoren, catechisten, gebedsleid(st)ers en vele andere geëngageerde christenen. Wij mogen blij zijn dat heel wat mensen in de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij diverse vormingsactiviteiten.
Hoewel vaak een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers, is deze onvoldoende om alle kosten te kunnen betalen. Daarom wordt beroep gedaan op ieders milde bijdrage. Om de geloofsgemeenschappen te ondersteunen en te begeleiden zijn mensen en middelen noodzakelijk. Dit is een bisschoppelijke collecte, bestemd voor de opleiding en vorming in ons eigen bisdom.

Overleg priesters en diakens - 13 november

Donderdag 13 november in de namiddagen komen de priesters en diakens samen in de dekenij om de lopende pastorale items te bespreken.

Gebedsviering in de kathedraal - 11 november

Dinsdag 11 november is er naar aanleiding van Wapenstilstand een gebedsviering om vrede in de kathedraal om 10.30 u. Van grote betekenis nu het begin van de grote oorlog herdacht wordt van 1914. Mogen we met velen samenzijn om te bidden en te gedenken.
Iedereen welkom!

Diakenwijding Etienne Sourbron - 9 november

Zondagmiddag 9 november was de kathedraal volgestroomd. Heel wat mensen uit de federatie maar ook van daarbuiten waren samengekomen om getuige te zijn van de diakenwijding van Etienne. De mooie liturgie nam ons mee en vervulde vele mensen met een dankbaar hart. Het jawoord van Etienne, in verbondenheid met Relinde, laat zien hoe de Heer zijn gemeenschap inspireert en leiding geeft. Vragen we Gods zegen over het dienstwerk van deze nieuwe diaken. Nogmaals van harte proficiat Etienne!

Diakenwijding - 9 november

Samen zingen bij de diakenwijding - 8 november

Voor de diakenwijding van Etienne Sourbron is gekozen om een "ad hoc" koortje te voorzien onder leiding van onze cantor in de kathedraal Pieter Stevens en aan het orgel Dana Hemelaer. Mensen die graag willen meezingen tijdens de diakenwijding zijn welkom voor de repetitie in de basiliek van de Virga Jesse op zaterdag 8 november om 14.00 u.

Abonnering op het Paarochieblad

In de voorbije dagen ontving elk huisgezin in onze parochie een uitnodiging tot abonneren op het parochieblad 2014. Het is een niet te missen blad voor elke parochiaan, wil hij / zij op de hoogte blijven met praktische informatie over vieringen, verenigingen en organisaties. Maar het geeft ook een uitgelezen reeks van artikels over relaties en opvoeding, school en bewegingen, cultuur en media, gezin en spiritualiteit, geloof en engagement.
Storting van 35 euro door overschrijving met bijgevoegd overschrijvingsformulier. Inschrijven voor een abonnement kan ook met cashbetaling in de kerk telkens na de eucharistieviering van het weekend of op het parochiesecretariaat.

Federatieteam - 6 november

Donderdag 6 november komt het federatieteam samen in de dekenij vanaf 20.00 u.

Regio overleg - 5 november

Woensdag 5 november is er voor het eerst voor onze centrum regio een overleg van alle parochieteams. Steeds meer wordt duidelijk dat een samenwerking over de grenzen van de parochie heen belangrijk en noodzakelijk is. Het eerste deel van de avond voorziet een gemeenschappelijke agenda. Na de pauze is er ruimte en tijd om per parochie verder te vergaderen. We komen hiervoor samen in het ontmoetingscentrum Katarina vanaf 19.30 u.

Rouwenden nabij - 4 november

Samenkomst rouwenden nabij
Dinsdag 4 november is er de vervolgsamenkomst van het groepje ‘rouwenden nabij'. Plaats van samenkomst dekenij om 17.00 u.

Allerheiligen en Allerzielen

Met het oog op het feest van Allerheiligen en de gedachtenis van Allerzielen geven we u graag het overzicht van de eucharistievieringen in onze centrum regio. De gebedsvieringen kan u terug vinden per parochie in het overzicht per parochie.
Van harte welkom!

Afhalen kruisjes

In de verschillende parochies van onze centrum regio kunnen op de dag van Allerzielen de kruisjes van de overledenen van het afgelopen jaar worden afgehaald. De uren kan men vinden in het schema hierboven. Iedere familie krijgt nog een persoonlijke uitnodiging.

Aanvragen misintenties

Met het oog op 1 en 2 november, Allerheiligen en Allerzielen, is het goed om de mistintenties tijdig aan te vragen in onze parochies. Zo kan het ook tijdig worden doorgegeven om in het parochieblad te verschijnen. Dank hiervoor.

Samenkomst gebedsleiders uitvaartliturgie - 21 oktober

Zoals vele mensen reeds gehoord hebben is er voor het bisdom Hasselt vanaf 2015 een vernieuwde vorm van uitvaartliturgie. Om dit goed voor te bereiden komen we met de mogelijk toekomstige gebedsleiders van de uitvaart samen in de dekenij op dinsdag 21 oktober vanaf 20.00 u. Meer concrete informatie over de gang van zaken vanaf januari krijgt u van ons de komende weken.

Samenkomst werkgroep communicatie - 21 oktober

De werkgroep communicatie vergadert opnieuw in de dekenij op dinsdag 21 oktober vanaf 19.30 u.

Dekenale geloofsavond - 16 oktober

Donderdag 16 oktober was er de geloofsavond voor het decanaat Hasselt. Een mooie groep van mensen uit de verschillende parochies was aanwezig om meegenomen te worden in de tekst van de paus ‘naar buiten met de vreugde van het evangelie'. Moge dit werkjaar ons blijvend uitdagen om naar buiten te gaan en in vreugde te getuigen van ons geloof. Met dank aan de inleiders van de avond: vicaris-generaal Jaak Janssen en Ria Thaens.

Regio overleg doopselcatechese - 15 oktober

Woensdag 15 oktober komen de doopselcatechisten van de regio samen om verder te overleggen vanaf 20.00 u. in de dekenij.

Dekenaal overleg - 9 oktober

Donderdag 9 oktober komen de priesters van het dekenaat samen voor overleg in de dekenij.

Federatieteam - 7 oktober

Dinsdag 7 oktober komt het federatieteam samen in de dekenij.

Dank u wel

Rozenkrans in de oktobermaand

Een oprecht woord van dank aan de verschillende mensen die het initiatief genomen hebben om in enkele parochiekerken de rozenkrans te bidden voor de avondmis.
Moge Maria ons gebed verhoren en ons blijvend verwijzen naar haar Zoon Jezus

Oktober Mariamaand

Gedurende de maand oktober wordt het rozenhoedje gebeden:
- in de basiliek om 17.00 u. op de maandagen, woensdagen en vrijdagen;
- in Catharina om 18.00 u. op de maandagen en vrijdagen;
- in Martinus om 18.00 u. op de dinsdagen en donderdagen.
Met de moeder Gods, vertrouwend op haar machtige voorspraak, bidden we voor :
. de vele noden in kerk en wereld.,
. de wereldleiders en de wereldvrede..,
- de bekering van het menselijk hart,.
. onze gezinnen en nieuwe roepingen in de kerk.,
. onze zieken en mekaars intenties,
. onze federatie toegewijd aan Maria Virga Jesse..
en danken wij God voor " het geschenk van ons geloof" dat we "in vreugde" willen uitdragen in dit werkjaar!
Aansluitend zijn er dan de eucharistievieringen.

Succesvolle creabeurs OKRA-Limburg in De Hazelaar

Zopas organiseerde OKRA-CREA Limburg een kijk- en infodag in De Hazelaar in de Banneuxwijk. Heel wat kijklustigen schoven langs de mooie standen, waar de creativiteit hoogtij vierde. Ook bij de verschillende workshops werd het bij momenten zeer druk.
De hele beurs werd aangekleed in het thema van zee en strand, waardoor de zeeblauwe kleuren prachtig tot hun recht kwamen als decor voor de vele leuke ideeën. ...
  Lees verder in Kerk&leven nr. 42 - 15 okt. 2014

Media - 27-28 september

De invloed van de media (pers, radio, film en televisie) is enorm groot. Als christenen kunnen wij niet afwezig blijven in zo een belangrijk domein. Zowel in ons bisdom als op nationaal vlak lopen er tal van kerkelijke projecten die wij willen steunen, o.a. het Bisschoppelijk Comité voor de Media, Filmmagie (voorheen Katholieke Filmliga), Braambos (K.T.R.O.) en Leesweb (voorheen Katholiek Centrum voor Lectuur-informatie en Bibliotheekwerk). De Kerk wil via de media getuigenis afleggen van de christelijke levensvisie.
Haar aanwezigheid vraagt inzet, kwaliteit en een degelijke uitrusting. De geldelijke steun van de geloofsgemeenschap is hierbij onmisbaar. Deze collecte wordt voorgeschreven door de Belgische bisschoppen en van harte aanbevolen.

Eerste communie regio overleg - 24 september

In voorbereiding op de eerste communievieringen in 2015 komen de werkgroepen eerste communie van de centrumregio samen in de dekenij op woensdag 24 september om 20.00 u.

Opening van Hasselt kermis - 19 september

Kermisvespers: ‘frietjes en suisse'

De laatste kermiswagens hebben intussen de stad verlaten, maar de geur van de echte kermisfrieten blijft op sommige plaatsen rond het Dusartplein nog even hardnekkig hangen als die kauwgum twee weken geleden onder mijn schoen. Maar, geef toe, ons nationaal aardappelproduct kan toch zo smaken, niet? En neen, geen frietje steken: een frietje van de kermis eet je met je vingers. Ik hoorde het deken Ali Cornelissis tijdens de ‘Kermisvespers' duidelijk zeggen. En als we de zegen van de deken hebben, wie durft dan het tegendeel beweren? 
Lees verder in Kerk&leven nr. 40 - 1 okt. 2014

Henri Martens krijgt zijn typische hoed overhandigd door koster Johan. © Tony Dupont

Henri Martens krijgt zijn typische hoed overhandigd door koster Johan. © Tony Dupont

De orgeldraaister bracht sfeer tijdens de kermisvespers. © Tony Dupont

De orgeldraaister bracht sfeer tijdens de kermisvespers. © Tony Dupont

Bisdom Hasselt geeft startschot jaarthema 2014-2015

Naar buiten ... met de vreugde van het evangelie.

Op 16 en 17 september was het Hasseltse cultureel centrum, toneel voor een christelijke schattenjacht.
Een tocht die iedere gedoopte met Jezus Christus op weg wil zetten en de vreugde van de Schift wil laten stromen.
Het uitgangspunt van de avond was de pauselijke brief Evangelii Gaudium ( De vreugde van het evangelie ) waarin de paus het heeft over een gemeenschap van missionaire leerlingen en dan ook iedere gedoopte aanspoort - ondanks zijn / haar onvolmaaktheden - om naar buiten te treden en de vreugde & liefde van Jezus Christus uit te dragen.
Lees verder in Kerk&leven nr. 40 - 1 okt. 2014

Ouderavond vormselcatechese - 15 september

Maandag 15 september was er voor de centrum regio met haar zes parochies een gemeenschappelijke info/inschrijfavond voor de ouders van onze vormelingen. Vicaris-generaal Jaak Janssen nam ons het eerste stuk van de avond mee. Nadien was er uitleg per parochie. We sloten af met een mooi gebedsmoment en een drankje. Moge het voor al deze ouders en vormelingen een mooie voorbereiding zijn op hun Heilig Vormsel."

Samenkomst federatie kerk en leven - 11 september

Met het oog op de herabonnering van Kerk en Leven komen de verschillende medewerkers uit onze federatie samen in de dekenij op donderdag 11 september om 19.30 u. Samen met enkele mensen van Halewijn bekijken we de herabonnering, de opvisacties, de verdere uitbouw van het parochieblad, de abonnementsprijs, etc...

Diakenwijding - 7 september

Met grote dankbaarheid melden wij u dat mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt, Gilbert Putzeis tot permanent diaken zal wijden in de Sint-Hubertuskerk te Runkst op zondag 7 september 2014, om 11.00 u.
Samen met mijn familie en de federatie Virga Jesse Hasseltnodigen wij U van harte uit om de wijdingsplechtigheid mee te komen vieren. Uw aanwezigheid is een mooi geschenk voor ons, waarvoor onze oprechte dank. Na de viering bent U van harte welkom in het ontmoetingscentrum Runkst voor de receptie.
Gilbert en Ria Putzeis - Baens, Sint-Truidersteenweg 108, 3500 Hasselt 011 27 44 03

Begin nieuw school- en werkjaar

Wij wensen alle leerkrachten, leerlingen en studenten en alle vrijwilligers in de vele verenigingen en parochies een goede start!

Uitbreiding van de centrumregio

Uitbreiding van de centrumregio vanaf september 2014.
Wat reeds enige tijd geweten was wordt vanaf 1 september 2014 realiteit: een nieuwe indeling van de huidige regio Zuid en dit naar aanleiding van het emeritaat van pastoor Piet Moors en diaken Roger Vandebroek. Concreet betekent dit dat de parochies van Rapteringen en Wimmertingen bij de centrumregio komen. Dat zijn de parochies Sint-Quintinus, Sint-Catharina, Sint-Martinus en Heilig Hart. De parochie van Sint-Lambrechts-Herk vormt samen met de huidige regio Runkst een nieuwe regio: Runkst-Sint Lambrechts-Herk.
Lees verder in Kerk&leven nr. 36 - 3 sept. 2014

Samenkomst van het federatieteam - 28 augustus

Donderdag 28 augustus komt het federatieteam -na de vakantieonderbreking- opnieuw samen in de dekenij om 20.00 u.

“Zag u op deze dag maar de weg naar de vrede” (Lucas 19, 42)

Bron: Pieter Stevens

Toen ik tijdens een recente pelgrimage Jeruzalem bezocht en vanop een van de vele prachtige panoramische punten de stad overschouwde, werd ik diep ontroerd door een eenvoudige vaststelling. De Klaagmuur, de Al-Aqsamoskee en de Heilig Grafkerk liggen op luttele honderden meters van elkaar verwijderd. Onze heilige sites liggen naast en boven en onder elkaar. In Jeruzalem zijn joden, christenen en moslims letterlijk buren.. ...
Lees verder in Kerk&leven nr. 35 - 27 aug. 2014

Het nieuwe werk- en schooljaar

Met deze uitgave van Kerk en Leven staan we aan de vooravond van het nieuwe werk en schooljaar. Hopelijk heeft de vakantie deugd gedaan! Een nieuw jaar werkjaar ligt voor ons met daarin ongetwijfeld opnieuw heel wat uitdagingen. Vanaf volgende week krijgt onze centrumregio en dus ook het parochieblad 2 parochies erbij: de parochie van Rapteringen en Wimmertingen. Zij zullen deel uitmaken van onze regio. Volgende week geven we nog wat meer info omtrent de uitbreiding van onze regio. Natuurlijk ook een heel fijn schooljaar gewenst aan alle studenten en leerkrachten.

Doopsels in de centrumregio vanaf september

Enige tijd geleden zijn we met de doopselcatechisten van de centrumregio samengekomen. In feite was het de eerste keer dat we dit deden. Een avond vol uitwisseling over de manier van werken in de parochies, elkaar beter leren kennen en zien dat we met hetzelfde bezig zijn. Samen hebben we ook naar de toekomst gekeken: hoe kunnen we beter samenwerken, ons aanbod gemeenschappelijk maken en ook heel praktisch naar de toekomst: waar en wanneer gaan we dopen in de kerken van het centrum. Een aantal dingen worden bij de volgende samenkomst besproken. Wel was er een akkoord om een realistische planning te maken omtrent het doopschema, september 2014. Deze regel werd gehanteerd: in de kathedraal wordt er maandelijks gedoopt (met uitzondering van enkele keren per jaar), in de andere parochies van de binnenstad met een beurtrol. Deze nieuwe regeling vergt een aanpassing van de gewoonte maar brengt ook nieuwe mogelijkheden van samenwerking mee. Doopselaanvragen voor de centrumregio gebeuren via deken Ali Cornelissis, ali.cornelissis@skynet.be of 011 26 05 50.

 Voor het schema met de concrete data zie:  Doopsels