FEDERATIE

VIRGA JESSE HASSELT Bisdom Hasselt

Federatienieuws Hasselt-Centrum

Media - 27-28 september

De invloed van de media (pers, radio, film en televisie) is enorm groot. Als christenen kunnen wij niet afwezig blijven in zo een belangrijk domein. Zowel in ons bisdom als op nationaal vlak lopen er tal van kerkelijke projecten die wij willen steunen, o.a. het Bisschoppelijk Comité voor de Media, Filmmagie (voorheen Katholieke Filmliga), Braambos (K.T.R.O.) en Leesweb (voorheen Katholiek Centrum voor Lectuur-informatie en Bibliotheekwerk). De Kerk wil via de media getuigenis afleggen van de christelijke levensvisie.
Haar aanwezigheid vraagt inzet, kwaliteit en een degelijke uitrusting. De geldelijke steun van de geloofsgemeenschap is hierbij onmisbaar. Deze collecte wordt voorgeschreven door de Belgische bisschoppen en van harte aanbevolen.

Opening van Hasselt kermis - 19 september

Naar goede gewoonte openen we in september Hasselt kermis. Vrijdagavond 19 september om 19.00 u. in de kathedraal is er de vespersdienst. Dit jaar met iets heel bijzonders: de aanstelling van de nieuwe suisse en uiteraard het afscheid in grote dankbaarheid van de huidige suisse. We zijn blij dat Henri Martens de fakkel wil overnemen van Alfons Reynders. Aansluitend is er op het plein aan de Vismarkt een lekkere receptie met kermistraktatie.
Iedereen heel hartelijk welkom!

Ouderavond vormselcatechese - 15 september

Maandag 15 september is er om 20.00 u. in het ontmoetingscentrum Sint-Katarina een ouderavond voor de ouders van onze kandidaat-vormelingen. De parochies van de binnenstad werken hiervoor samen: Heilig Hart, Martinus, Catharina, Quintinus/Onze Lieve Vrouw, Rapertingen en Wimmertingen. We zijn blij dat vicaris Jaak Janssen ons het eerste deel van de avond mee neemt in de vraag naar het gelovig zijn vandaag. Het tweede deel van de avond bevat alle praktische elementen van de vormselvoorberei-ding. Dit gebeurt in aparte groepjes. De avond eindig om 21.30 u. met een drankje en natuurlijk gelegenheid om in te schrijven.
Alle ouders zijn van harte welkom!!

Samenkomst federatie kerk en leven - 11 september

Met het oog op de herabonnering van Kerk en Leven komen de verschillende medewerkers uit onze federatie samen in de dekenij op donderdag 11 september om 19.30 u. Samen met enkele mensen van Halewijn bekijken we de herabonnering, de opvisacties, de verdere uitbouw van het parochieblad, de abonnementsprijs, etc...

Diakenwijding - 7 september

Met grote dankbaarheid melden wij u dat mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt, Gilbert Putzeis tot permanent diaken zal wijden in de Sint-Hubertuskerk te Runkst op zondag 7 september 2014, om 11.00 u.
Samen met mijn familie en de federatie Virga Jesse Hasseltnodigen wij U van harte uit om de wijdingsplechtigheid mee te komen vieren. Uw aanwezigheid is een mooi geschenk voor ons, waarvoor onze oprechte dank. Na de viering bent U van harte welkom in het ontmoetingscentrum Runkst voor de receptie.
Gilbert en Ria Putzeis - Baens, Sint-Truidersteenweg 108, 3500 Hasselt 011 27 44 03

Begin nieuw school- en werkjaar

Wij wensen alle leerkrachten, leerlingen en studenten en alle vrijwilligers in de vele verenigingen en parochies een goede start!

Uitbreiding van de centrumregio

Uitbreiding van de centrumregio vanaf september 2014.
Wat reeds enige tijd geweten was wordt vanaf 1 september 2014 realiteit: een nieuwe indeling van de huidige regio Zuid en dit naar aanleiding van het emeritaat van pastoor Piet Moors en diaken Roger Vandebroek. Concreet betekent dit dat de parochies van Rapteringen en Wimmertingen bij de centrumregio komen. Dat zijn de parochies Sint-Quintinus, Sint-Catharina, Sint-Martinus en Heilig Hart. De parochie van Sint-Lambrechts-Herk vormt samen met de huidige regio Runkst een nieuwe regio: Runkst-Sint Lambrechts-Herk.
Lees verder in Kerk&leven nr. 36 - 3 sept. 2014

Samenkomst van het federatieteam - 28 augustus

Donderdag 28 augustus komt het federatieteam -na de vakantieonderbreking- opnieuw samen in de dekenij om 20.00 u.

“Zag u op deze dag maar de weg naar de vrede” (Lucas 19, 42)

Bron: Pieter Stevens

Toen ik tijdens een recente pelgrimage Jeruzalem bezocht en vanop een van de vele prachtige panoramische punten de stad overschouwde, werd ik diep ontroerd door een eenvoudige vaststelling. De Klaagmuur, de Al-Aqsamoskee en de Heilig Grafkerk liggen op luttele honderden meters van elkaar verwijderd. Onze heilige sites liggen naast en boven en onder elkaar. In Jeruzalem zijn joden, christenen en moslims letterlijk buren.. ...
Lees verder in Kerk&leven nr. 35 - 27 aug. 2014

Het nieuwe werk- en schooljaar

Met deze uitgave van Kerk en Leven staan we aan de vooravond van het nieuwe werk en schooljaar. Hopelijk heeft de vakantie deugd gedaan! Een nieuw jaar werkjaar ligt voor ons met daarin ongetwijfeld opnieuw heel wat uitdagingen. Vanaf volgende week krijgt onze centrumregio en dus ook het parochieblad 2 parochies erbij: de parochie van Rapteringen en Wimmertingen. Zij zullen deel uitmaken van onze regio. Volgende week geven we nog wat meer info omtrent de uitbreiding van onze regio. Natuurlijk ook een heel fijn schooljaar gewenst aan alle studenten en leerkrachten.

Doopsels in de centrumregio vanaf september

Enige tijd geleden zijn we met de doopselcatechisten van de centrumregio samengekomen. In feite was het de eerste keer dat we dit deden. Een avond vol uitwisseling over de manier van werken in de parochies, elkaar beter leren kennen en zien dat we met hetzelfde bezig zijn. Samen hebben we ook naar de toekomst gekeken: hoe kunnen we beter samenwerken, ons aanbod gemeenschappelijk maken en ook heel praktisch naar de toekomst: waar en wanneer gaan we dopen in de kerken van het centrum. Een aantal dingen worden bij de volgende samenkomst besproken. Wel was er een akkoord om een realistische planning te maken omtrent het doopschema, september 2014. Deze regel werd gehanteerd: in de kathedraal wordt er maandelijks gedoopt (met uitzondering van enkele keren per jaar), in de andere parochies van de binnenstad met een beurtrol. Deze nieuwe regeling vergt een aanpassing van de gewoonte maar brengt ook nieuwe mogelijkheden van samenwerking mee. Doopselaanvragen voor de centrumregio gebeuren via deken Ali Cornelissis, ali.cornelissis@skynet.be of 011 26 05 50.

 Voor het schema met de concrete data zie:  Doopsels