FEDERATIE

VIRGA JESSE HASSELT Bisdom Hasselt

Federatienieuws Hasselt-Centrum

OPENDEUR SALVATORKLOOSTER - 4 oktober

Uitnodiging - Opendeur Salvatorklooster
Ekkelgaarden 15,  Hasselt

Ben jij ook nieuwsgierig wat zich afspeelt ‘in het leven gevend hart' op de Salvatorcampus? Hoe onze zusters leven, bidden en werken?
Welke schakel ze vormen voor onze instellingen?
Hoe onze congregatie zich inzet op de verschillende continenten over de hele wereld?
Dan verwachten wij ook jou op zondag 4 oktober
Programma:

- 14.30 u. Ontvangst
- 15.00 u. Koffie en taart (vrije bijdrage als ondersteuning voor een
schoolproject van onze zusters in India)
- 15.30 u. PowerPoint over onze spiritualiteit en apostolaat wereldwijd
Of
Rondleiding
- 16.15 u. Carrousel wissel
- 17.00 u. Avondgebed in de kapel
Hartelijk welkom,
Vanwege de zusters gemeenschap Salvatorianessen in Hasselt 

FEDERATIETEAM - 24 september

Het federatieteam komt samen op donderdag 24 september om 20.00 u. in de dekenij.

STARTAVOND - 17 september

Met het nieuwe pastorale werkjaar in het vooruitzicht nodigen we jullie uit voor de startavond van het bisdom.
Voor ons decanaat Hasselt is dit op donderdag 17 september vanaf 19.00 u. in het Cultureel centrum.
Iedereen hartelijk welkom!

PATROONSFEEST BISDOM HASSELT - 8 september

Dinsdag 8 september viert ons bisdom haar patroonsfeest: het feest van Maria Geboorte. Van oudsher wordt dit feest gevierd in Tongeren bij het genadebeeld van Maria, Oorzaak onzer Blijdschap. We vragen de voorspraak van Maria over ons leven en over ons bisdom.

Bedevaart naar Banneux - 27 augustus

Dekenale bedevaart Banneux.
Op bezoek bij de Maagd der Armen in Banneux

Elke oprechte bedevaart herinnert ons eraan dat wij op weg zijn naar de Heer en moet ons de gelegenheid bieden dieper na te denken over onze levenstocht en onze eindbestemming. En wanneer we dan vaststellen hoe diep de bedevaart geworteld is in heel de traditie van de H. Schrift, dan gaan we ook begrijpen waarom Maria ons op sommige plaatsen speciaal daartoe heeft willen uitnodigen. Wie kan ons beter zeggen hoe evangelisch en heilzaam het is biddend de weg van de Heer op te gaan, samen met anderen. Zij is een wegwijzer naar God.
Daarom organiseren we voor het tweede opeenvolgende jaar een dekenale bedevaart naar Maria in Banneux, om er te bidden en er steun en bemoediging te zoeken. Iedereen is hartelijk uitgenodigd. Jongeren en kinderen kunnen zo de vakantie zinvol afsluiten.
Dit jaar zal de dekenale bedevaart naar Banneux plaatsvinden op donderdag 27 augustus.
De bedevaarders worden opgehaald in de parochies vanaf 08.00 u. (in de weekendvieringen van 22-23 augustus wordt het juiste opstapuur meegedeeld).
Om 11.00 u. vieren we de eucharistie.
Om 13.30 u. is er de kans om de DVD-voorstelling over de verschijningen en de boodschap van Banneux bij te wonen.
Om 14.00 u. hebt u de keuze tussen de geleide kruisweg van het dekenaat, de persoonlijke rozenkrans, de stille aanbidding of iets anders naar eigen keuze. Ook is er biechtgelegenheid van 14.00 u. tot 16.00 u.
Om 15.00 u. is er lof en ziekenzegen in de grote kerk.
Om 16.30 u. vertrekken we huiswaarts, zodat iedereen rond 17.30 u. terug is in de thuisparochie.
Inschrijven kan bij uw plaatselijke verantwoordelijke tot en met zondag 16 augustus, aan de hand van bijgevoegde inschrijvingsstrook.
De prijs voor de autobus bedraagt 15 € voor volwassenen; kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen gratis mee.
In de deelnameprijs is voor elke deelnemer een bedevaartboekje inbegrepen, met teksten en liederen voor in de bus en voor de eucharistieviering.
U kunt natuurlijk ook met eigen vervoer naar Banneux komen. Indien u in dat geval een boekje wilt voor de eucharistieviering, kunt u dat eveneens laten weten bij de inschrijving per e-mail aan bedevaarten.dekenaat.hasselt@gmail.com of op de parochiesecretariaten.

Vernieuwde doopselpastoraal

Vanaf oktober 2015 zal er voor de centrum regio een vernieuwde doopselpastoraal beginnen. Twee groten lijnen hierin: de doopsels zullen in regel gemeenschappelijk gebeuren én er zal een voorbereidende avond gehouden worden voor de ouders. Hiermee sluiten we aan bij een werkwijze die reeds op vele plaatsten gehanteerd wordt. We zijn ervan overtuigd hiermee een belangrijke stap te zetten in een verdere, goede doopselpastoraal. De folder zal in de kerken verspreid worden.