FEDERATIE

VIRGA JESSE HASSELT Bisdom Hasselt

Federatienieuws Hasselt-Centrum

Aanvraag misintenties

Mogen we u vragen rekening te houden om de misintenties tijdig aan te vragen. Tijdens de vakantie verschijnt het parochieblad telkens voor een periode van 3 weken.
Dank voor uw begrip.

Sacramentsdag in de kathedraal - 19 juni

Donderdag 19 juni viert de kerk wereldwijd het feest van Sacramentsdag. Ook in ons eigen bisdom gebeurt dit op tal van plaatsen...en dus ook in onze kathedraal. We nodigen u uit om talrijk hieraan deel te nemen. Zoals de vorige jaren wordt het een verzorgde en biddende viering voorgaan door onze bisschop in concelebratie met de kanunniken van het kapitel. In de eucharistieviering is ook een moment van aanbidding voorzien.
Iedereen heel hartelijk welkom donderdag 19 juni om 19.30 u.

Samenkomst federatieteam - 18 juni

Het federatieteam komt samen in de dekenij op woensdag 18 juni vanaf 20.00 u.

Noden van het bisdom - 14-15 juni

14-15 juni 2014: Noden van het bisdom (3e zondag van juni)
Deze collecte is uitsluitend bedoeld om de pastorale uitbouw is ons eigen bisdom mogelijk te maken. Daartoe werden verschillende diensten uitgebouwd die priesters, diakens en leken helpen bij hun pastorale taak. Denk maar aan de verschillende werkgroepen en diensten die in ons bisdom de pastoraal dragen. Zonder bekwame mensen en een goede dienstverlening kan in deze tijd de pastoraal niet slagen. De opleiding van de verantwoordelijken is een dringende opdracht voor ons bisdom met steeds minder priesters. Uiteindelijk komt deze collecte ten goede aan elke parochie, die op deze diensten een beroep kan doen.

Werkgroep communicatie - 11 juni

Woensdag 11 juni komt de werkgroep communicatie samen in de dekenij vanaf 19.30 u.

Uren van de eucharistie op hemelvaart - 29 mei

"Aan mijn ogen onttrokken,
aan mijn oren voorbij,
vangt mijn oog de liefde van uw aanwezigheid,
hoort mijn oor woorden van leven,
adem ik uw schepping in"

Woensdag 28 mei: kathedraal 17.00 u.
Donderdag 29 mei: Martinus 09.30 u., basiliek 10.00 u., Catharina 10.30 u., kathedraal 11.00 u., Heilig Hart 11.00 u. en basiliek 18.00 u.
Heel hartelijk welkom in onze vieringen !

Vormselcatechese regio centrum - 27 mei

Planningsvergadering vormselcatechese regio centrum
Dinsdag 27 mei komen de vormselcatechisten van de centrum regio samen in dekenij vanaf 19.30 u. We bekijken het voorbije jaar en maken een planning voor het nieuwe jaar.
Welkom!

Voorgeschreven collecte - 17-18 mei

Voor de wereldnoden

Jaarlijks worden vele mensen getroffen door natuurrampen allerhande, o.a. orkanen, overstromingen, mislukking van de oogst door droogte of wateroverlast. Daarbij komt nog de oorlog in vele landen, die dood en ellende brengt. De gevolgen ervan zijn groot, vooral voor de kinderen. Met deze collecte willen de Belgische bisschoppen onmiddellijk hulp bieden zodra de nood in de wereld zich voordoet.

MEIBEDEVAART - 2 mei

Naar aanleiding van de meibedevaart van 2 mei geven we u graag nog enkele sfeerfoto's. Vertrekkend vanuit de Kathedraal, de kaarsjes soms uitwaaiend, biddend en zingend onderweg, enkele mooie versieringen aan huis, de bloemenhulde aan Maria.
Moeder Virga Jesse, spreek voor ons ten beste !

Doopsels in de centrumregio vanaf september

Enige tijd geleden zijn we met de doopselcatechisten van de centrumregio samengekomen. In feite was het de eerste keer dat we dit deden. Een avond vol uitwisseling over de manier van werken in de parochies, elkaar beter leren kennen en zien dat we met hetzelfde bezig zijn. Samen hebben we ook naar de toekomst gekeken: hoe kunnen we beter samenwerken, ons aanbod gemeenschappelijk maken en ook heel praktisch naar de toekomst: waar en wanneer gaan we dopen in de kerken van het centrum. Een aantal dingen worden bij de volgende samenkomst besproken. Wel was er een akkoord om een realistische planning te maken omtrent het doopschema, september 2014. Deze regel werd gehanteerd: in de kathedraal wordt er maandelijks gedoopt (met uitzondering van enkele keren per jaar), in de andere parochies van de binnenstad met een beurtrol. Deze nieuwe regeling vergt een aanpassing van de gewoonte maar brengt ook nieuwe mogelijkheden van samenwerking mee. Doopselaanvragen voor de centrumregio gebeuren via deken Ali Cornelissis, ali.cornelissis@skynet.be of 011 26 05 50.

 Voor het schema met de concrete data zie:  Doopsels

PALMZONDAG / PASSIE VAN DE HEER / GOEDE WEEK EN PASEN

Zaterdag 12 en zondag 13 april vieren we het begin van de Goede Week. De Heer Jezus die zijn lijden ingaat; intense dagen die we nodig hebben om Pasen te kunnen vieren. We nodigen u uit om met velen deze bijzondere week te vieren. U bent van harte welkom in onze kerken. De diensten van de Goede Week in de Kathedraal worden voorgegaan door onze bisschop.
Voor de vieringen van ons dekenaat, zie Misvieringen in Hasselt  .

BIECHTGELEGENHEID IN DE KATHEDRAAL

Naar aanleiding van Pasen zijn er verschillende gelegenheden om het sacrament van de biecht te ontvangen.
- maandag 14 april tijdens de decanale biechtviering om 20.00 u. in de Kathedraal
- stille zaterdag 19 april; kanunnik Hans Tercic, penitentier, hoort biecht in de Kathedraal tussen 14.00 u. en 16.00 u.;
   onze bisschop Mgr Hoogmartens hoort biecht tussen 15.00 u. en 17.00 u.

PALMTAKJES GEZOCHT

De kosters van de verschillende parochies van onze centrumregio vragen ook dit jaar weer palmtakjes!
Wie in deze dagen snoeit mag de takjes zeker brengen.
Best wel even contact met hen opnemen.

VERKOOP VAN NARCISSEN - 29-30 maart

In het weekend van 29 en 30 maart worden er in de kerken van de centrumregio narcissen verkocht en dit ten voordele van Broederlijk Delen. Voor slechts 6 euro krijgt u een potje mooie bloemen en dit voor het goede doel!!
Van harte aanbevolen

VERLOOFDENONTMOETING DECANAAT HASSELT - 29 maart

Zaterdag 29 maart was er voor het decanaat Hasselt een middag voor koppels die dit jaar kerkelijk trouwen. Heel wat jonge koppels waren aanwezig. Een middag met werkwinkels, gezelligheid en een bezinnend moment. Een bijzondere middag van voorbereiding op een bijzondere dag in het leven van deze jonge mensen.
Alvast proficiat en Gods zegen over jullie leven!

VASTENCONFERENTIE HASSELT - 27 maart

Donderdag 27 maart was Mgr Kockerols, hulpbisschop van Brussel, te gast in Hasselt. Op een uiterst boeiende wijze sprak hij over onze voorbereiding op Pasen aan de hand van het verhaal van Tabor en de voetwassing. Een goed gevulde basiliek luisterde aandachtig naar zijn inleiding, rijk aan inhoud en met humor. Na afloop was er een verkoop van narcissen ten voordele van Broederlijk Delen. We wensen iedereen nog een intense voorbereiding op Pasen.

MISSIODAG VORMELINGEN - 22 maart

Zaterdag 22 maart was het zover! Onze middag voor vormelingen voor onze federatie Virga Jesse. Een groep van bijna 190 personen: vormelingen en begeleiders! Een middag met een tof openingsmoment op de speelplaats van het VTI in Hasselt; werkwinkels allerhande: zingen, knutselen, luisteren naar getuigenissen; een inspirerende viering in de basiliek om de dag af te sluiten. De Geest heeft ongetwijfeld zijn handen vol gehad om zoveel jonge mensen te bezielen. We wensen alle vormeling nog een mooie voorbereiding op dit belangrijke moment: de viering van het Heilige Vormsel! En uiteraard dank aan alle voorbereidende/helpende handen!

INZET VOOR HET GOEDE DOEL

De leerlingen van het Virga Jessecollege zetten zich ieder jaar in voor een goed doel; dit jaar steunen ze de opbouw van een schooltje in Ethiopië. Iedere klas kiest iets om te doen, klein of groot. De klas VI 3 koos om hamburgers te verkopen tijdens de middag. In een mum van tijd waren ze bijna 190 burgers kwijt met de mooie som van 200 euro als winst. Jonge mensen met het hart op de juiste plaats. Een reden om ‘merci' te zeggen. De leuke foto's willen we graag met u delen.

PAASHAAS IN HASSELT

Tijdens de opendeurdag van het Virga Jessecollege werd de paashaas reeds gespot in Hasselt! Dit jaar zijn de eitjes super lekker. Beste paashaas, je hebt vele mensen doen glimlachen en daardoor hun hart verwarmd.
Dank je wel hiervoor!!

NAAMOPGAVE CATECHUMENEN

De eerste zondag in de veertigdagentijd was de kathedraal de plaats waar de catechumenen (volwassenen die op Pasen gedoopt worden) hun naam officieel hebben opgegeven in aanwezigheid van onze bisschop. Een mooie groep van 8 personen! Het leverde deze mooie foto's op.
We wensen jullie nog een intense voorbereiding toe op Pasen!

ASWOENSDAG REGIO CENTRUM - 5 maart

Woensdag 5 maart is het begin van de veertigdagentijd.
Tijdens een eucharistieviering of gebedsviering kan u dan een askruisje ontvangen.

REGIOVIERING VORMSEL - 16 februari

Zondag 16 februari waren de vormelingen van de centrumparochies verzameld in de Heilig Hartkerk. Voor het eerst werd deze viering van de kruisjesoplegging voor de centrumregio samen gehouden. Een mooie viering met veel sfeer en een concrete stap in de samenwerking over de grenzen van de parochies heen.
Bedankt aan ieder!

WERKGROEP COMMUNICATIE - 12 februari

Vanuit het federatief beraad eind november en de terugkoppeling in het federatieteam in december, start onze federatie met een werkgroep communicatie. Vanuit iedere parochie/regio komen we met enkele mensen samen om hierover van gedachte te wisselen en enkele concrete punten uit te werken voor 2014. We komen een eerste keer samen in de dekenij op woensdag 12 februari om 19.30 u.

MISSIEDAG "ZADEN VAN HET WOORD" - 9 februari

Op 9 februari van 09.00 u. tot 12.30 u. en van 14.00 u. tot 16.30 u. nodigt de Braziliaanse gemeenschap "Zaden van het Woord" u graag uit op haar volgende missiedag die plaats zal vinden in de Ludovicuszaal (Minderbroederstraat 19 te Hasselt). Het is een opendeurdag met verschillende opties:
- Verkoop van:
‘Braziliaanse producten' gemaakt door de arme mensen die wij helpen en producten van onze gemeenschap.
Lekkere cakes, koffie, thee en frisdrank.
- Kennis te maken met onze gemeenschap door een presentatie over onze missies te bekijken of een vrij gesprek.
- Informatie te krijgen over onze systeem om sponsor van onze missiewerk te worden.
De gehele opbrengst zal naar Brazilië gestuurd worden om de missie te steunen.
"Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang; want God houdt van een blijmoedige gever." (2 Kor 9, 7)
Wij bidden voor u, verenigd in de vreugde van het evangeliseren! Alvast bedankt!
Meer informatie: 011 29 00 54 of zaden.hasselt@gmail.com

GEBEDSAVOND VOOR DE OECUMENE - 22 januari

Woensdag 22 januari 2014 is er de jaarlijkse gebedsavond voor de oecumene in samenwerking met de verschillende christelijke confessies.
We nodigen iedereen van harte uit om biddend samen te zijn, te bidden om eenheid tussen christenen wereldwijd.
De avond gaat door in de kathedraal om 19.30 u.; aansluitend is er een glaasje met gelegenheid tot ontmoeting in de dekenij.
Iedereen van harte welkom!!

NIEUWE FEDERATIE VIRGA JESSE HASSELT

1 september 2013

Aan de christelijke gemeenschappen in de huidige federaties Hasselt Zuid, Hasselt West, Hasselt Noord-West en Virga Jesse Hasselt


Beste medegelovigen

Enige tijd geleden werden jullie op de hoogte gebracht van de nieuwe start voor de kerkgemeenschappen in Groot-Hasselt. Vanaf 1 september 2013 worden de verschillende parochiefederaties samen één pastorale entiteit onder de naam Federatie Virga Jesse Hasselt. De vroegere federatiebenamingen vervallen.

Binnen de grote federatie blijven de plaatselijke gemeenschappen en de gegroeide samenwerkingsverbanden binnen de oude federaties hun waarde behouden. Toch zet deze nieuwe structuur ook de richting uit voor de toekomst, de optie namelijk om de pastoraal steeds vanuit het grote geheel te bekijken en te organiseren.

Om de concrete werking in de startblokken te zetten, werd reeds heel wat denkwerk verricht. In Kerk&Leven en bij de infoborden in de kerken kan u info vinden over de plaatsen en momenten van eucharistie en gebed, over de personen bij wie u in uw regio van de federatie terecht kan voor het aanvragen van sacramenten, over de dagelijkse pastorale werking van de christelijke gemeenschap.

De bisschop en de bisschopsraad zijn blij dat deze stap ook in Hasselt wordt gezet. Het is een bouwsteen voor de toekomst van de christelijke gemeenschappen, plaatselijk en als groot geheel. Christelijke gemeenschap zijn, kan maar als ze gedragen en uitgebouwd wordt door het engagement van velen. We zijn ervan overtuigd dat jullie, geëngageerde mensen, dit met vreugde kunnen verder zetten, ook in de nieuwe pastorale structuur. Daarvoor willen we allen van harte danken.

Inmiddels is het denkproces op gang gezet op zoek naar de best haalbare overlegstructuren binnen dit grote geheel, opdat leken samen met diakens en priesters hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen en delen. Zo is men op weg naar een volledig federatieteam.

Vanuit de bisschopsraad werd aan de huidige ploeg pastores, priesters en diakens, gevraagd de pastorale verantwoordelijkheid gezamenlijk ("in solidum") voor al de parochies in de gemeente Hasselt op te nemen. De pastoraal in de federatie Virga Jesse Hasselt wordt bijgevolg "in solidum" behartigd door pastoor-deken Ali Cornelissis, de pastoors Sandro Moretti, Jan Philippe, Jean Baptiste Bugingo, Piet Moors, en door de diakens François Goffings-Dirix, Antoine Spaas-Maes, Flory Swerts-Stassen en Roger Vandebroek-Bernaerts. Zij zullen in hun taak geholpen worden door de meewerkende priesters Dominique Derkoningen en Guido Honnay, en door meewerkend diaken Peter Vandebroek. Daarnaast kunnen ze rekenen op de medewerking van verschillende priesters en emeriti. Moderator van de federatie is pastoor-deken Ali Cornelissis.

Diaken Willy Neyens-Lavigne en pastoor Francy Thonon gaan op rust, We zijn hen dankbaar voor de vele jaren inzet in hun federaties en wensen hen alle goeds toe.

We wensen jullie allen, verantwoordelijken en dragende groepen - priesters, diakens en leken - in deze nieuwe context alle zegen toe in de opbouw van de parochies en van de federatie Virga Jesse Hasselt, vanuit de roeping: plaatsen van Godsontmoeting te zijn, gist in de deeg van onze mensenwereld. We vragen hiervoor Gods hulp.

In gebed verbonden

Karel D'Huys, bisschoppelijk vicaris parochies